Dodávky stavebných prác na kľúč

budovy v Košiciach, Hotel v Košiciach,Obchodné centrum Košice

Similar Articles

Špeciálne práce protihlukové úpravy antikorózna ochrana elektrické podlahové vykurovanie zatepľovanie budov sanačné práce opravy balkónov a plochých striech príprava pre montáž kuchynských liniek dodávka a montáž interiérov /linky,vstavané skrine,dvere
Stavebné práce : Odbor ... zemné práce betonárske práce železobetonárske práce tesárske a klampiarske práce v – subdodávke izolácie proti vlhkosti tepelné izolácie vodoinštalácie kanalizácie elektroinštalácie ústredné vykurovanie v – subdodávke zámočnícke
Predvýrobná príprava návrh a projekcia rekonštrukčných prác zhotovenie rozpočtov a výkazu výmer posudzovanie teplotechnického stavu budov posudzovanie strešných izolácií a zavlhnutého muriva návrh interiérov dodávka projektovej dokumentácie stavieb