Predvýrobná príprava
Predvýrobná príprava

návrh a projekcia rekonštrukčných prác zhotovenie rozpočtov a výkazu výmer posudzovanie teplotechnického stavu budov posudzovanie strešných izolácií a zavlhnutého muriva návrh interiérov dodávka projektovej dokumentácie stavieb